Od 16. 11. 2017 je vyhlášena 15. výzva v Integrovaném plánu rozvoje území České Budějovice. Žadatelé se na spolufinancování projektů pro technické i přírodovědné školy či zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání podílí 10 %. Minimální investici 500 000 Kč lze využít na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, budování bezbariérového přístupu i zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. S žádostí o dotaci i psaním projektového záměru Vám rádi pomůžeme

K 3. 11. 2017 Státní fond dopravní infrastuktury zveřejnil pravidla na poskytování dotací k rekonstrukci a výstavbě chodníků podél silnic s intenzitou vyšší než 500 vozidel za den. Dotace činí 85 % způsobilých výdajů. Vedle chodníků lze financovat i přechody, lávky, podchody, nástupiště autobusů, semafory a další. Stejná míra dotace platí i pro výstavbu či opravu cyklostezek a křížení komunikací. 

Ve Velešíně bylo v pondělí 30. 10. 2017 slavnostně otevřeno 23 nových pečovatelských bytů. Během celého dne si mohli návštěvníci prohlédnout nové prostory v rekonstruované části domu i v novostavbě. Nájem v pečovatelských bytech financovaných z podpory Ministerstva pro místní rozvoj bude činit 50 Kč na m2. Žádost o dotaci k tomuto projektu úspěšně zpracovala naše projektová manažerka.

Velešín - pečovatelské byty Velešín - pečovatelské byty

Sběr životopisů do výběrového řízení na pozice Office manažer, Manažer pro komunikaci s klienty, Projektový manažer byl dnes dne 23. října 2017 ukončen. Předpoklad zveřejnění výsledků výběrových řízení: 6. listopad 2017. Děkujeme všem, kteří jste nám zaslali své životopisy.

Nejstarší dosud fungující spolek v Ledenicích a také jeden z nejstarších vesnických hasičských sborů v České republice začal používat novou cisternovou automobilovou stříkačku, kterou městys jednotce pořídil díky finanční podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu.

Ledenice - předáváno nové CAS

V Operačním programu Životní prostředí byly odstartovány poslední výzvy letošního roku - konkrétně se jedná o výzvu k dotacím na efektivní hospodaření s vodou (kanalizace a čističky odpadních vod), protipovodňová opatření (varovné systémy) a odstranění ekologických zátěží. Ozvěte se kvůli zpracování úspěšné žádosti.

Ačkoliv termíny pro konzultace projektů v oblasti cyklistické dopravy i zvyšování bezpečnosti jsou na Státním fondu dopravní infrastruktury již beznadějně vyčerpány, své záměry můžete konzultovat s našimi zkušenými manažery, kteří již mají za sebou úspěšně předložené žádosti o dotace do tohoto dotačního titulu. 

Máte-li zájem sledovat novinky z dotačního managementu na poli českobudějovické společnosti G-PROJECT, s.r.o., nezapomínejte navštívit náš profil na profesní síti LinkedIn

Spolu s Dobrým andělem jsme se již před časem rozhodli pomáhat rodinám s dětmi, které se vlivem těžkého onemocnění dostaly do finanční tísně. Tento měsíc slavíme společné výročí. 

Dobrý anděl - výročí

A aby naše péče mohla být soustavná i neutuchající, potřebujeme do týmu nového manažera pro komunikaci s klienty, který by převzal dosavadní obchodní agendu ředitele. Pokud by Vás bavila obchodní činnost v oblasti dotačního managementu a cesty po Jihočeském kraji, ozvěte se na náš inzerát.

linkedin
Zavítejte také na náš profil na sociální síti LinkedIn, kde najdete další informace o programech a výzvách.